english persian         صفحه اصلی دانشگاه     ایمیل     |      درباره ما  |


دکتر امیر رمضانی مقدم 

دکترای تخصصی (PhD) / شیمی تجزیه 

شماره تماس :43352312-051

cv

                                                                    شناسنامه دستگاه‌های بخش آنالیز دستگاهی