english persian         صفحه اصلی دانشگاه     ایمیل     |      درباره ما  |

برگزاری ششمین همایش و فن بازار ملی سلامت .

ششمین همایش و فن بازار ملی سلامت در تاریخ ۲۰ و ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.
محور های همایش :

  • فن بازار با هدف توسعه فناوری های حوزه سلامت
  • پنل های تخصصی با اهداف پیش گیری، تشخیص، درمان و فناوری های نرم در حوزه کرونا
  • مسابقه دانشجویی با هدف توانمند سازی دانشجویان در کسب و کارهای فناورانه