• معرفی کمیته اخلاق
  • معرفی اعضای کمیته اخلاق
  • دستور العمل ها و آیین نامه ها
  • بخشنامه ها
  • فرم ها
  • کدهای اخلاق وطرح های تصویب شده

کمیته اخلاق
 این کمیته جهت ارائه رهیافت‌های لازم در زمینه نحوه استفاده مطلوب از یافته‌های علوم‌تجربی و امکانات تشخیصی درمانی و مراعات ارزش‌های متعالی اسلامی در امور پزشکی تشکیل می‌گردد و زمینه ساز اعتماد متقابل بین جامعه پزشکی و مردم و مراجعین به بیمارستان می‌باشد.
به منظور دستيابی به اهداف و ارزش‌های والای اخلاقی و حفظ شان و كرامت انسانی در انجام پژوهش‌های پزشكی و تاكيد بر رعايت جنبه‌های شرعی، حقوقی و اخلاقی در پژوهش‌های علوم‌پزشكی، كميته‌های منطقه‌ای اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشكی  در هر دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی و يا مراكز تحقيقاتی در سراسر كشور تشكيل می‌گردد.

اهداف

1- رعايت موازين شرعی، حقوقی و اخلاقی در تمامی پژوهش‌های اپيدميولوژيك ، بالينی و علوم پايه و تحقيقات نظام بهداشتی – درمانی
2- مراقبت از انسان‌ها در برابر خطرات احتمالی ناشي از تحقيق
3- حفظ حقوق آزمودنی،پژوهشگر و سازمان مجری پژوهش و حفظ ارزش‌های اسلامی در انتخاب موضوع و روند انجام تحقيق
4- پيشگيری از اجرای طرح‌های تحقيقاتی مغاير با موازين اخلاق اسلامی و اخلاق ملی كه ممكن است توسط محققين در داخل كشور به اجرا درآيد.
5- ترويج فرهنگ استفاده از مشاورين اخلاقی و خصوصی در برنامه‌ای تحقيقاتی

جهت مشاهده کلیه طرح‌های خاتمه‌یافته اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده طرح‌های در دست اجرا اینجا کلیک نمایید.

فلوچارت روند تصویب بررسی و تصویب طرحهای پژوهشی و پایان نامه های ارسالی به کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده علوم پزشکی نیشابور

 


اعضای محترم کمیته اخلاق

 ردیف 

سمت در کمیته 

نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته  تحصیلی

سمت دانشگاهی/سازمانی

مرتبه علمی

1

رئیس کمیته 

دکتر محسن عظیمی نژاد

فوق دکترای ژنتیک

ریاست دانشکده

دانشیار

2

دبیرکمیته 

 دکتر سید مرتضی شمشیرگران 

دکترای اپیدمیولوژی

معاون تحقیقات و فناوری

دانشیار

3

حقوقدان

حجت کاریزنوی 

کارشناسی ارشد حقوق

کارشناس اداره امور حقوقی 

-

4

روحانی

مهدی الهیان 

کارشناس ارشد فلسفه دینی

نماینده نهاد رهبری

-

5

  متخصص آمار-اپیدمیولوژی 

دکترعلی غلامی

دکترای اپیدمیولوژی

عضو هیأت علمی

 مدیر پژوهش   

6

  متخصص اخلاق پزشکی  

دکتر رضا غرویان

متخصص بیهوشی

عضو هیأت علمی

استادیار

7

نماینده جامعه

دکتر بهزاد حقیقی

دکتری فیزیک شیمی

  عضو هیأت علمی دانشگاه نیشابور  

استادیار

8

پژوهشگر 

دکتر سعید سمرقندیان

دکترای فیزیولوژی

عضو هیأت علمی

استاد

9

پژوهشگر 

دکتر مصطفی خالقی پور

دکترای  / بیهوشی

عضو هیأت علمی

استادیار

10

پژوهشگر

دکتر نیره امینی ثانی

دکترای اپیدمیولوژي

عضو هیأت علمی

استادیار

11

کارشناس کمیته

رقیه ملک زاده

 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 

کارشناس کمیته اخلاق

-