• معرفی
  • آیین نامه ها و فرم ها
  • کتب منتشر شده

معرفی کمیته:

چاپ و تکثير کتب پزشکي يکي از فعاليت‌هاي مهم و تعيين‌کننده در روند تکامل و رشد دانشگاه‌هاي علوم پزشکي در سراسر دنياست به طوري که اکثر دانشگاه‌ها و موسسات پزشکي در راستاي گسترش فعاليت‌هاي خود از ابزارهاي جديد تکنولوژي اطلاعات بهره مي‌گيرند تا هم تعداد مخاطبين خود را در رابطه با موضوعات مورد توجه‌شان بالا ببرند و هم دريچه‌اي براي مطرح کردن خود در دنياي گسترده علوم و تکنولوژي امروز باز کنند. به همين منظور جهت هماهنگي و اطلاع رساني پزشكي، به متقاضيان تأليف و ترجمه (دستورالعمل و سایر فرم‌های مورد نیاز) و همچنین امكان پيگيري و جستجوي كتاب‌هاي تاليف و ترجمه منتشر شده یا در دست اقدام در دانشکده علوم پزشكي نیشابور بر روی سایت دانشکده قرار‌گرفته است. هدف اصلي از اين کار پوشش دادن نياز کاربران متقاضي تاليف يا ترجمه كتب در دانشگاه‌هاي علوم پزشکي است. مسلما با رسيدن به اين هدف کاربران زيادي جذب سيستم خواهند شد و مي‌توانند از دوباره كاري و انجام فعاليت‌هاي موازي در زمينه تاليف و ترجمه كتب اجتناب نمايند.

اعضای محترم کمیته تالیف و ترجمه دانشکده علوم پزشکی نیشابور به شرح زیر می‌باشد:

 

 ردیف  

 نام و نام‌خانوادگی

 مدرک و رشته‌تحصیلی

 سمت دانشگاهی

  مرتبه علمی  

1

 دکتر محسن عظیمی‌نژاد 

 فوق دکترای ژنتیک پزشکی

 ریاست دانشکده 

 دانشیار

2

 دکتر سعید سمرقندیان 

 دکترای تخصصی فیزیولوژی

 مدیر گروه آموزشی علوم پایه 

 دانشیار

3

 دکتر علی غلامی

 دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

 مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات

 استادیار

4

 دکتر صفورا جوان

 دکترای تخصصی مهندسی محیط زیست 

  سرپرست اداره توسعه فناوری سلامت  

 استادیار

5

 سید مجید وفائی

 کارشناسی‌ارشد/مدیریت پرستاری

 مدیر گروه پرستاری

 مربی

6

 مهدی بکائیان

 کارشناسی‌ارشد /روان پرستاری

  هیات علمی

 مربی