english persian         صفحه اصلی دانشگاه     ایمیل     |      درباره ما  |

 • سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه سطح علمی و هدایت کلیه امور مربوط به پژوهش در جهت ارتقاء رتبه دانشکده

 • مدیریت بر توسعه زیرساخت‌های مناسب جهت تولید علم و گسترش پژوهش و ایجاد روحیه تحقیق و پژوهش

 • ایجاد ساختار لازم جهت شرکت فعال اعضاء هیأت علمی در فعالیت­‌های پژوهشی

 • سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به جهت ارتقاء کمی و کیفی مقالات اعضاء هیأت علمی

 • سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به جهت توسعه کمی و کیفی نشریات علمی پژوهشي دانشکده

 • سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به جهت افزایش بهره‌­وری آزمایشگاه­‌های تحقیقاتی و پژوهشی

 • سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به جهت توسعه پژوهشکده‌ها، گروه‌های پژوهشی و مراکز تحقیقاتی در زمینه‌های تخصصی و نیازهای بخش صنعت و           راه­‌اندازی پژوهشگاه دانشکده

 • مدیریت و نظارت بر طرح‌­های تحقیقاتی و کاربردی کردن دانش در زمینه‌های مورد نیاز و کليدي کشور  

 • افزایش درآمدهای پژوهشی از طریق فروش محصولات علمی، خدمات مشاوره‌ای پژوهشی و ...

 • حمایت و توسعه زمینه­‌های پژوهشی ویژه دانشکده در جهت ارتقاء مرجعیت علمی دانشکده

 • تدوین و گرد‌آوری آئین ­نامه‌ها و دستورالعمل‌ها جهت اجرای سیاست­‌های پژوهشی

 • راه‌­اندازی آزمایشگاه­ جامع تحقیقات