صفحه اصلی دانشگاه     ایمیل     |      درباره ما

  • Current
free joomla slider

اخبار معاونت تحقیقات و فناوری

IMAGE
برگزاری سومین جلسه شورای پژوهشی 98
پنج شنبه, 26 ارديبهشت 1398
     نود و پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده روز دوشنبه مورخ 23/02/98 ساعت 12 در محل سالن جلسات معاونت تحقیقات و فناوری واقع در پردیس دانشکده تشکیل و 6 طرح تحقیقاتی مورد بحث و بررسی قرارگرفت. جهت مشاهده مصوبه شورا اینجا کلیک کنید. Read More...
IMAGE
برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی سال 98
پنج شنبه, 26 ارديبهشت 1398
نود و چهارمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده روز دوشنبه مورخ 16/02/98 ساعت 12 در محل سالن جلسات معاونت تحقیقات و فناوری واقع در پردیس دانشکده تشکیل و پیرامون10 طرح پژوهشی بحث و تصمیم گیری شد.      جهت مشاهده مصوبه شورا اینجا کلیک کنید. Read More...
IMAGE
برگزاری اولین شورای پژوهشی سال98
دوشنبه, 16 ارديبهشت 1398
  نود و سومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور با حضور اعضای محترم شورا  روز دوشنبه مورخ 98/02/09 در محل سالن جلسات معاونت تحقیقات و فناوری تشکیل و پیرامون موارد ذیل بحث  و تصمیم گیری شد. 1- فرم قرارداد طرح های پژوهشی مطرح و مصوب گردید. 2- شیوه نامه جشنواره انتخاب... Read More...

مجله دانشگاه

مرکز کوهورت سالمندی

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

سامانه طرح های پژوهشی

کمیته تحقیقات دانشجویی